『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BI4MYY

[查询次数:810 次]

  详细资料
呼  号 BI4MYY
会员证号 000071576  
真实姓名 刘道周  
中文地址 山东省济宁市太白西路龙城美墅12号楼2单元1006室  
英文地址  
邮政编码 272000  
联系电话 18366732222  
电子邮件 liudao_zhou@126.com  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2016-08-14 20:58:59  
更新时间 2016-08-14 20:58:59  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3