『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BI3ODE

[查询次数:1 次]

  详细资料
呼  号 BI3ODE
会员证号  
真实姓名 张建虎  
中文地址 河北省石家庄市新华区杜北乡西营村  
英文地址  
邮政编码 05000  
联系电话  
电子邮件  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2018-08-02 08:56:39  
更新时间 2018-08-02 08:56:39  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3