『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BI1DDQ

[查询次数:1 次]

  详细资料
呼  号 BI1DDQ
会员证号  
真实姓名 刘云田  
中文地址 北京市昌平区  
英文地址 Changping District, Beijing  
邮政编码 100100  
联系电话  
电子邮件  
个人主页  
备  注 CQ CQ CQ! This is BI1DDQ Calling!  
卡  片

照  片
 
注册时间 2018-02-06 15:21:30  
更新时间 2018-02-08 17:50:52  




© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3