『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BH8SGX

[查询次数:178 次]

  详细资料
呼  号 BH8SGX
会员证号  
真实姓名 马国斌  
中文地址 云南省保山市隆阳区河图镇供销社饭店  
英文地址 supply and marketing cooperative hotel ,HeTu Town, LonYang District,BaoShan city,YunNan Province,Chi  
邮政编码 678007  
联系电话 13769059717  
电子邮件 779886141@qq.com  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2017-06-06 00:46:36  
更新时间 2017-06-06 00:46:36  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3