『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BH8MDV

[查询次数:1036 次]

  详细资料
呼  号 BH8MDV
会员证号  
真实姓名 刘勇  
中文地址 贵州省毕节市威宁自治县中等职业学校  
英文地址  
邮政编码 553100  
联系电话 18685758588  
电子邮件 29441@qq.com  
个人主页 http://home.hellocq.com/236684  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2016-10-13 21:02:10  
更新时间 2016-12-13 21:27:17  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3