『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BH7PCT

[查询次数:165 次]

  详细资料
呼  号 BH7PCT
会员证号 103642  
真实姓名 潞煤脦脛鈥犅  
中文地址 聫V脰脻脢脨脤矛潞脫鈥脤矛潞脫脺鈥郝济舅咢陆篓脠A脗路117脤鈥103路驴  
英文地址  
邮政编码 510620  
联系电话 13632119812  
电子邮件  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2012-10-22 11:56:47  
更新时间 2012-10-22 11:56:47  
版权所有:Shi Feng 1996-2023
苏ICP备09053000号