『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BH1ETU

[查询次数:1 次]

  详细资料
呼  号 BH1ETU
会员证号  
真实姓名 吴镝  
中文地址 北京市东城区永定门内东街中里3-1-202  
英文地址  
邮政编码 100050  
联系电话 13911831684  
电子邮件 wudi19720108@sina.com  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2018-04-07 11:52:32  
更新时间 2018-04-07 11:52:32  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3