『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BG6BKL

[查询次数:1025 次]

  详细资料
呼  号 BG6BKL
会员证号 77244  
真实姓名 刘大为  
中文地址 安徽省淮南市凤台县供电公司汽车班  
英文地址 DRIVERS OFFICE, FENG TAI NATION GRID COMPANY, HUAI NAN, ANHUI 232100, CHINA  
邮政编码 232100  
联系电话 13705540655  
电子邮件 93693130@qq.com  
个人主页 http://93693130.qzone.qq.com  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2007-11-09 20:47:25  
更新时间 2016-12-26 10:04:19  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3