『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BG2WLS

[查询次数:437 次]

  详细资料
呼  号 BG2WLS
会员证号 142419  
真实姓名 侯伟恒  
中文地址 辽宁省抚顺市顺城区新城路西段61甲11号  
英文地址 Xin Cheng Road western 61 A-11, Shuncheng District, Fushun City, Liaoning Province,China.  
邮政编码 113008  
联系电话 18604139922  
电子邮件 hwheng@163.com  
个人主页 有卡片必保回卡,做一个厚道的人  
备  注 现在使用的设备:建伍TS450S FT-857D 欧讯UVD1P 920P。8268 88S  
卡  片

照  片
 
注册时间 2011-11-13 12:20:44  
更新时间 2018-03-09 10:21:31  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3