『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BD7MRN

[查询次数:391 次]

  详细资料
呼  号 BD7MRN
会员证号  
真实姓名 赵昶  
中文地址 深圳市南山区科技园源兴科技大厦南座8层  
英文地址 8F, Block south, Yuanxing BLDG, North Hi-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, CHINA  
邮政编码 518059  
联系电话 13828751360  
电子邮件 zcpmp@126.com  
个人主页  
备  注 73, Joe zhao / BD7MRN / +86-13828751360 / zcpmp@126.com  
卡  片

照  片
 
注册时间 2017-07-11 22:43:19  
更新时间 2017-07-11 22:45:47  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3