『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BD3QO

[查询次数:1 次]

  详细资料
呼  号 BD3QO
会员证号  
真实姓名 李瑞鹏  
中文地址 中国河北省承德市双桥区  
英文地址 shuangqiao area chengde city china  
邮政编码 067000  
联系电话 15831450374  
电子邮件 253228639@qq.com  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2018-06-19 18:18:33  
更新时间 2018-06-19 19:29:20  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3